Proceeding: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz

Katarzyna Lenckowska
Gmina Susz
Deadlines:
Posted : 09-07-2019 13:45:00
Placing offers: 14-08-2019 09:00:00
Opening offers : 14-08-2019 09:30:00
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZESŁANE DO PUBLIKACJI.pdf pdf 127.02 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5431809,33 PLN dla Gminy Susz-sig.pdf pdf 320.14 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
SIWZ - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Susz-sig.pdf pdf 1114.31 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
SIWZ - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Susz WERSJA EDYTOWALNA.doc doc 430 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
espd-request.zip zip 95.89 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
JEDZ - Edytowalna wersja formularza.doc doc 181.5 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
CZ.3 Załączniki do SIWZ (5-30).zip zip 39789.03 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
CZ.1 Załączniki do SIWZ (5-30).zip zip 64405.84 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
CZ.2 Załączniki do SIWZ (5-30).zip zip 68717.11 2019-07-09 13:45:00 Katarzyna Lenckowska Proceeding
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ- Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego (...)-sig.pdf pdf 860.18 2019-07-22 12:02:21 Katarzyna Lenckowska Public message
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ II - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego (...)-sig.pdf pdf 824.96 2019-07-23 14:28:27 Katarzyna Lenckowska Public message
Informacja z otwarcia ofert -Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego.pdf pdf 294.06 2019-08-14 13:37:23 Katarzyna Lenckowska Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - RLZP.I.271.13.2019-sig.pdf pdf 213.13 2019-08-29 08:00:03 Katarzyna Lenckowska Public message

Announcements

2019-08-29 08:02 Katarzyna Lenckowska Zamawiający udostępnia Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr RLZP.I.271.13.2019.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-08-14 13:37 Katarzyna Lenckowska Gmina Susz przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert z dn. 14.08.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-23 14:29 Katarzyna Lenckowska Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania otrzymane od Wykonawców w dn. 23.07.2019 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTAN [...].pdf

2019-07-22 12:03 Katarzyna Lenckowska Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania otrzymane od Wykonawców w dn. 11.07.2019 r. oraz 15.07.2019 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTAN [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 458

Send a message