Proceeding: Podgląd postępowania "Zapytanie ofertowe, procedura pisemna, sprawa 33/ZOF/2019 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Opolskiego Centrum Onkologii

Deadlines:
Posted : 05-07-2019 07:32:00
Placing offers: 11-07-2019 10:00:00

Requirements and specifications

Terminskładania ofert:       11.07.2019r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert :        11.07.2019r.  godz. 11:00

Delivery address

Announcements

2019-07-23 14:02 Beata Kopeć Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do wyni [...].pdf

2019-07-15 12:53 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-07-09 13:07 Beata Kopeć Wyjaśnienia

Wyjaśnienia.pdf

The number of page views - 213

Send a message