Proceeding: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów UDT nr sprawy ZP-DA-94/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 02-07-2019 11:47:00
Placing offers: 11-07-2019 11:00:00
Opening offers : 11-07-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Obsługę logistyczną odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego”.
Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem.
Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego,
tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi
Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty.
Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności i przesłać ją w formie PDF.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta:
22 101 02 02,cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer