Proceeding: „Dostawa sterylizatora niskotemperaturowego na tlenek etylenu dla Centralnej Sterylizatorni w ramach zadania pn.”Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.św. Jana ” (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-56/19)

Deadlines:
Posted : 01-07-2019 10:32:00
Placing offers: 12-07-2019 09:00:00
Opening offers : 12-07-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.61 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
JEDZ.xml xml 136.01 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
Pozostałe Załączniki do umowy .doc doc 49.5 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 1Kosztorys ofertowy.doc doc 33.5 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 23.8 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 3-umowa dostawa jednorazowa .doc doc 71 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 4-Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 33.5 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 5 Formularz ofertowy.doc doc 61.5 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 6 Oświadczenia podatki, sądy.doc doc 27 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6775.5 2019-07-01 10:32:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
Odpowiedzi na pytania PN-56-19.pdf pdf 267.77 2019-07-04 11:17:42 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Informacja z otwarcia ofert PN-56-19.pdf pdf 501.67 2019-07-12 11:12:05 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 3044.48 2019-07-16 14:15:22 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Infotmacja o wyborze najorzystniejszej oferty.pdf pdf 251.73 2019-07-26 08:47:08 Agnieszka Wąsiewicz Public message

Announcements

2019-07-26 09:25 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Infotmacja o wyborze [...].pdf

2019-07-16 14:15 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-12 11:12 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-04 11:17 Agnieszka Wąsiewicz Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 197

Send a message