Proceeding: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stargard.

Grzegorz Chełmiński
Urząd Gminy Stargard
Deadlines:
Posted : 28-06-2019 13:39:00
Placing offers: 14-08-2019 12:00:00
Opening offers : 14-08-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Siwz.zip zip 6570.57 2019-06-28 13:39:00 Proceeding
ENOTICES_UrzadGS5-2019-173496-NF03-PL.pdf pdf 105.45 2019-12-23 14:05:41 Public message
WYBÓR16102019.pdf pdf 735.67 2019-10-16 14:53:42 Public message
siwz GKI.271.53.2019 G.Chzagospodarowanie odpadów.docx docx 96.47 2019-07-08 11:18:58 Public message
Pytania 1.docx docx 15.05 2019-07-26 12:32:05 Public message
Załacznik nr 1 oferta cenowa-po korekcie.docx docx 26.39 2019-07-26 12:32:29 Public message
Informacja o złozonych ofertach.doc doc 42 2019-08-14 13:10:27 Public message

Announcements

2019-12-23 14:05 Grzegorz Chełmiński Ogłoszenie o zawarciu umowy.

ENOTICES_UrzadGS5-20 [...].pdf

2019-10-16 14:53 Grzegorz Chełmiński Wybór najkorzystniejszej oferty.

WYBÓR16102019.pdf

2019-08-14 13:10 Grzegorz Chełmiński Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr GKI.271.53.2019.G.Ch.

Informacja o złozony [...].doc

2019-07-26 12:33 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedz na zapytanie do postępowania nr GKI.271.53.2019.GCh p.n. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stargard, oraz załącznik nr 1 (formularz ofertowy) po drobnej korekcie porządkowej, który bezie obowiązywał Wykonawców.


Pytania 1.docx

Załacznik nr 1 ofert [...].docx

2019-07-08 11:19 Grzegorz Chełmiński Informujemy, że załączyliśmy do dokumentacji SIWZ brakujący dokument Znak: GKI.271.53.2019.G.Ch.,

siwz GKI.271.53.2019 [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 786