Proceeding: Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 21/PN/2019 - Dostawa obłożeń, wyrobów z włókniny i rękawic chirurgicznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii

Deadlines:
Posted : 26-06-2019 09:48:00
Placing offers: 05-07-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Termin składania ofert :05.07.2019 godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  05.07.2019 godz: 11:00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ - do 01.07.2019r.

Miejsce składania ofert: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, Sekretariat.

Announcements

2019-07-10 14:41 Beata Kopeć Wynik

Wynik.pdf

2019-07-05 13:31 Beata Kopeć Informacja na podstawie art.86 ust 5 Pzp

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-02 13:14 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

The number of page views - 381

Send a message