Proceeding: Wykonanie napraw z czwartego poziomu utrzymania PU4 autobusów szynowych serii SA135

Patrycja Solarczyk
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
Deadlines:
Posted : 20-06-2019 09:15:00
Placing offers: 02-08-2019 10:00:00
Opening offers : 02-08-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.26 2019-06-20 09:15:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1693.36 2019-06-20 09:15:00 Proceeding
Wzór formularza JEDZ.docx docx 127.91 2019-06-20 09:15:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 33.34 2019-06-20 09:15:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 67.95 2019-07-04 13:36:56 Proceeding
zmiana ogłoszenia o zamówieniu III.pdf pdf 67.92 2019-07-30 10:00:58 Proceeding
zmiana ogłoszenia o zamówieniu II.pdf pdf 68.1 2019-07-25 10:03:52 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 2.07.2019.pdf pdf 52.58 2019-07-02 10:27:56 Public message
zmiana terminu otwarcia ofert.pdf pdf 32.36 2019-07-22 11:58:30 Public message
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 33.35 2019-07-19 09:31:25 Public message
zmiana terminu otwarcia ofert II.pdf pdf 33.99 2019-07-24 07:55:39 Public message
976a.PRTL-073-29-2019 - PR Rzeszów.pdf pdf 138.83 2019-07-31 16:07:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.28 2019-08-02 11:35:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 53.12 2019-08-19 12:39:03 Public message

Announcements

2019-08-19 12:39 Patrycja Solarczyk Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-02 11:35 Patrycja Solarczyk Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-07-31 16:07 Patrycja Solarczyk Szanowni Państwo,

w załączeniu zmiany do SIWZ.

976a.PRTL-073-29-201 [...].pdf

2019-07-24 07:55 Patrycja Solarczyk Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o zmianie terminu otwarcia ofert:

zmiana terminu otwar [...].pdf

2019-07-22 11:59 Patrycja Solarczyk Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o zmianie terminu otwarcia ofert:

zmiana terminu otwar [...].pdf

2019-07-19 09:32 Patrycja Solarczyk Szanowni Państwo:

w załączeniu poprawione załączniki w wersji edytowalnej,
Zmiana dotyczy Załącznika 1.1 tabela A: Liczba pojazdów. 5 szt.

Załączniki w wersji [...].docx

2019-07-02 10:28 Patrycja Solarczyk Szanowni Państwo,

W załączeniu odpowiedź na pytania złożone przez Wykonawców:

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 816