Proceeding: Remont chodnika przy ulicy Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

Anna Mitkiewicz
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 18-06-2019 09:39:00
Placing offers: 25-06-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanieremontu chodnika przy ul. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu o dł.83,39 m iszer.4,13 m. 2. W zakres zamówienia wchodzi: -  rozbiórka  asfaltobetonu, - rozbiórka betonu, -  wywóz gruzu, -  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podbudowie betonowej,     -  regulacja urządzeń infrastrukturytechnicznej,    -  wymiana krawężnika betonowego wraz z ławąbetonową.      3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Announcements

2019-06-26 13:33 Anna Mitkiewicz Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU ,,SZEWBUD'', ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za cenę 42.092,91 zł brutto.

informacja o wyborze [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont chodnika przy ulicy Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu wg formularza ofertowego

formularz ofertowy.d [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 218

Send a message