Proceeding: DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI DYSTRYBUCJI OLEJÓW I PŁYNÓW POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - SZACOWANIE

Deadlines:
Posted : 10-06-2019 15:38:00
Placing offers: 12-06-2019 12:00:00
Opening offers : 12-06-2019 12:05:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.Tychy, celem rozeznania rynku i ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie wstępnej propozycji cenowej na: „DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI DYSTRYBUCJI OLEJÓW I PŁYNÓW POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania do dnia 12.06.2019r. do godziny 12:00. Uprzejmie prosimy o załączenie specyfikacji technicznej w pkt. 4 Kryteriów i warunków formalnych.
Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja niestanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ona na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy: dflorczyk@pkmtychy.pl lub telefoniczny: 517-249-164.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - OPZ

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI DYSTRYBUCJI OLEJÓW I PŁYNÓW POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - SZACOWANIE proszę podać koszt całkowity 1 pc. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Towarowa 1
43-100, Tychy
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Specyfikacja techniczna urządzenia - Proszę załączyć jak najobszerniejszą specyfikację przedmiotu zamówienia. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 99

Send a message