Proceeding: Przetwornica izolowana DC/DC 5W 5V/1A; 9-36Vin, n=82-84%, Viso=3000VDC

Robert Rogowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 10-06-2019 14:10:52
Placing offers: 12-06-2019 11:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - do 7 dni od dnia zamówienia
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
3. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Miejsce dostawy towaru:
Magazyn Oddziału
ul. Kołłątaja 2
78-100 Kołobrzeg

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie
Kołłątaja 2
78-100 Kołobrzeg

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przetwornica izolowana DC/DC 5W 5V/1A; 9-36Vin, n=82-84%, Viso=3000VDC CINCON (nr kat. EC4AW01H) Przetwornica DC/DC EC4AW: • Izolowane wyjście 3,3-6W • Obudowa SMD/DIP-24 • Sprawność do 83% • Szerokie wejście 4:1 • Regulowane wyjście • Filtr wejściowy Pi • Zabezpieczenie przed zwarciem • Brak kondensatora tantalowego

bezpiecznik 63A.jpg

5 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - do 7 dni od dnia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 130

Send a message