Proceeding: Obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego, NZZ/34/P/19

Deadlines:
Published : 10-06-2019 11:32:00
Placing offers : 12-07-2019 09:30:00
Offers opening : 12-07-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 787.19 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
SIWZ - NZZ.34.P.19.pdf pdf 689.44 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 1 -przedmiot zamówienia.docx docx 30.13 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 2 - formularz oferty.doc doc 62.5 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 3 - projekt umowy.pdf pdf 708.39 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 3a - Umowa powierz. przetw. danych osobowych serwis urządzenia.pdf pdf 984.81 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 4 - JEDZ.doc doc 196 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Oswiadczenie wykonawcy.doc doc 37.5 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Oswiadczenie wykonawcy.doc doc 37.5 2019-06-10 11:32:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - NZZ 34 P 19 - 26.06.2019 - PDF.pdf pdf 259.46 2019-06-26 11:51:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 300.11 2019-07-12 13:38:15 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU.pdf pdf 273.46 2019-07-23 15:17:13 Public message

Announcements

2019-07-23 15:17 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - NZZ/34/P/19 - 23.07.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU. [...].pdf

2019-07-12 13:41 Dział Zamówień Publicznych
Informacja z publicznego otwarcia ofert - NZZ/34/P/19 - 12.07.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-26 11:52 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na zapytania - NZZ/34/P/19 - 26.06.2019

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 753