Proceeding: Naprawa klimatyzatora model MUE-24HRFN1-QRC8 firmy Midea zamontowanego w obiekcie Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Karol Dmochowski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 10-06-2019 11:08:00
Placing offers: 12-06-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Naprawaklimatyzatora model MUE-24HRFN1-QRC8 firmy Midea zamontowanego w obiekcieKomendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

Zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia zał. nr 1.

Kryterium wyboru 100% cena.

Ofertę należy złożyć zgodnie z ogłoszeniem na załączonym formularzu ofertowym.

Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pan Karol Dmochowski 22 60 364 12.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa klimatyzatora model MUE-24HRFN1-QRC8 firmy Midea zamontowanego w obiekcie Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie Ogłoszenie wraz z załącznikami

Ogłoszenie wraz z za [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Ogłoszenie wraz z za [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 72

Send a message