Proceeding: Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie SP 1 w Inowrocławiu

Anna Przymuszewska
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Wydział Oświaty i Sportu
Deadlines:
Posted : 07-06-2019 14:07:00
Placing offers: 12-06-2019 14:06:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej nr 1 im . Św. Wojciecha w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 46.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie technicznym oraz  specyfikaci technicznej, wykonania  i odbioru robót.

Termin wykonania od dnia 24.06.2019 do dnia 15.08.2019

Kryterium oceny ofert - cena 100%

Announcements

2019-06-28 13:03 Anna Przymuszewska w postępowaniu nie wybrano żadnej oferty. Najtańsza oferta przekracza przyjętą w projekcie strefę bezpieczeństwa , a pozostałe oferty przekraczają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej teren szkoły podstawowej nr 1 w Inowrocławiu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 227

Send a message