Proceeding: Pojemniki do segregacji odpadów.

Luiza Borkowska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 07-06-2019 13:38:00
Placing offers: 12-06-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Dzień dobry:)

Zapraszam do złożenia swojej oferty na dostawę zamówienia. W załącznikach jest Ogłoszenie o zamówieniu z warunkami dostawy, oraz Formularz Ofertowy, który proszę wypełnić, podpisać i załączyć jako swoją ofertę. Koszt transportu i rozładunku  - po stronie Wykonawcy. Termin płatności/forma płatności: przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany asortyment jest zgodny z opisanym w formularzu, wolny od wad. Na oferowany asortyment Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta. Serdecznie zapraszam do złożenia swojej oferty na dostawę zamówienia.

Dziękuję i pozdrawiam słonecznie:)

Luiza Borkowska

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pojemniki do segregacji odpadów. Ogłoszenie i Formularz ofertowy

Ogłoszenie i formula [...].pdf

1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy 20% Proszę wpisać termin dostawy (0)
Unlock the form

The number of page views - 113

Send a message