Proceeding: Akumulator żelowy

Katarzyna Stanisławska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Division: Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej
Deadlines:
Posted : 07-06-2019 10:47:13
Placing offers: 12-06-2019 11:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
9. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.
10. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu


W razie pytań proszę o kontakt:
Katarzyna Stanisławska
Tel: 42 665 32 55 godz. 8:30 do 15:30
katarzyna.stanislawska@ld.policja.gov.pl

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (III)
ul. Stokowska 21/25
92-104 Łódź

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Akumulator żelowy 12V 7,5Ah (przyłącza szerokie-samochodowe) Akumulator żelowy 12V 7,5Ah (przyłącza szerokie-samochodowe) 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 7 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej

RODO..pdf

(0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 141

Send a message