Proceeding: ZP/16/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191212

Deadlines:
Posted : 07-06-2019 09:51:00
Placing offers: 11-07-2019 10:00:00
Opening offers : 11-07-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP_16_2019_ogł. o zamówieniu.pdf pdf 139.83 2019-06-07 09:51:00 Proceeding
ZP_16_2019 - SIWZ.doc doc 294 2019-06-07 09:51:00 Proceeding
ZP_16_2019_załączniki do SIWZ.zip zip 462.93 2019-06-07 09:51:00 Proceeding
ZP_16_2019_Wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 45.04 2019-07-04 14:03:34 Public message
ZP_16_2019_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 67.53 2019-07-12 12:42:04 Public message
ZP_16_2019_wynik postępowania.pdf pdf 129.81 2019-07-18 13:42:58 Public message

Announcements

2019-07-18 13:47 Magdalena Mincberg W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ZP_16_2019_wynik pos [...].pdf

2019-07-12 12:42 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_16_2019_Informacj [...].pdf

2019-07-04 14:04 Magdalena Mincberg W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ.

ZP_16_2019_Wyjaśnien [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 657