Proceeding: Zapytanie ofertowe na dostawę wody mineralnej

Deadlines:
Posted : 07-06-2019 08:54:00
Placing offers: 12-06-2019 12:00:00
Opening offers : 12-06-2019 12:05:00

Requirements and specifications

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 37 NIP 739-29-54-895  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę wody mineralnej

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- dodatkowe koszty transport : po stronie Wykonawcy;  

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 89 539 82 41  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

2019-06-10 13:23 Małgorzata Wojteczko W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania oraz zmodyfikowany wzór umowy z załącznikiem nr 3.
Z poważaniem
Małgorzata Wojteczko

4. Wzór umowy -woda [...].doc

Zał. 3 Porozumienie [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zgodnie z formularzem cenowym Zgodnie z formularzem cenowym

Formularz cenowy (wo [...].docx

1 pc. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie
Aleja Wojska Polskiego 37
10-228, Olsztyn
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value

Formularz cenowy (wo [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 224

Send a message