Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz

Ewa Karwowska
Gmina Susz
Deadlines:
Posted : 06-06-2019 13:51:00
Placing offers: 12-07-2019 09:00:00
Opening offers : 12-07-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ - Edytowalna wersja formularza.doc doc 181.5 2019-06-06 13:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz-sig.pdf pdf 321.86 2019-06-06 13:51:00 Proceeding
SIWZ_odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_2019-sig.pdf pdf 1553.36 2019-06-06 13:51:00 Proceeding
espd-request.zip zip 91.75 2019-06-06 13:51:00 Proceeding
wykaz nieruchomosci niezamieszkałych-2019.doc doc 326.5 2019-06-06 13:51:00 Proceeding
wykaz nieruchomości zamieszkałych-2019.xlsx xlsx 152.9 2019-06-06 13:51:00 Proceeding
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ -Odbiór i zagospodarowanie odpadów-sig.pdf pdf 482.76 2019-06-26 14:16:23 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów-sig.pdf pdf 265.62 2019-06-26 14:16:26 Public message
Zmiana SIWZ - odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_2019-sig.pdf pdf 1532.9 2019-06-26 14:16:33 Public message
Zmiana SIWZ - odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_2019.doc doc 740.5 2019-06-26 14:16:41 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - opublikowane.pdf pdf 73.72 2019-06-28 10:11:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz-sig.pdf pdf 511.17 2019-07-12 11:35:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów (WSZYSCY WYKONAWCY)-sig.pdf pdf 218.17 2019-08-20 13:08:12 Public message

Announcements

2019-08-20 13:08 Ewa Karwowska Zamawiający przedstawia zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu nr RLZP.I.271.9.2019

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-07-12 11:36 Ewa Karwowska Zamawiający udostępnia Informację z otwarcia ofert z dn. 12.07.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-28 10:12 Ewa Karwowska Zamawiający udostępnia sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, przesłane do publikacji w dn. 26.06.2019 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 28.06.2019 r. pod nr 2019/S 123-301369.

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2019-06-26 14:17 Ewa Karwowska Zamawiający udostępnia odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dn. 21.06.2019 r. wraz ze zmienioną specyfikacją (w tym w wersji edytowalnej) oraz ogłoszeniem o sprostowaniu. Informujemy jednocześnie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych dokumentach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].pdf

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

Zmiana SIWZ - odbior [...].pdf

Zmiana SIWZ - odbior [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 515