Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: budowy boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalno-szatniowym oraz miejscami do siedzenia dla widzów, w miejscowości Borkowo przy ul. Akacjowej 2 na dz. nr 92/4.

Wojciech Korytowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 04-06-2019 15:27:00
Placing offers: 12-06-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: budowy boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalno-szatniowym oraz miejscami do siedzenia - 1 set Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 260

Send a message