Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: budowy boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalno-szatniowym oraz miejscami do siedzenia dla widzów, w miejscowości Borkowo przy ul. Akacjowej 2 na dz. nr 92/4.

Wojciech Korytowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 04-06-2019 15:27:00
Placing offers: 02-07-2019 15:14:22
Opening offers : -

Requirements and specifications

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

2019-07-02 15:14 Wojciech Korytowski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej anuluje się postępowanie.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: budowy boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalno-szatniowym oraz miejscami do siedzenia - 1 set Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views - 355

Send a message