Proceeding: Sprzedaż pojazdów marki PEUGEOT Partner oraz ŻUK

Tomasz Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 04-06-2019 07:59:06
Placing offers: 12-06-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu zapraszamy Państwa do złożenia oferty w pisemnym konkursie ofert nr PRZPa-252/191/2019 na sprzedaż wpojazdów marki PEUGEOT Partner oraz ŻUK.
1. Przed złożeniem oferty, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia" oraz załączników do Ogłoszenia.
2. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte w "Ogłoszeniu” oraz w załącznikach do Ogłoszenia w szczególności we "Wzorze Umowy".
3. Oferty zgodne z wymaganiami znajdującymi się w "Ogłoszeniu" należy zamieścić na platformie oraz przesłać w kopertach na adres Zamawiającego podany w "Ogłoszeniu".
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty, jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Tomasz Nowak: e-mail: tomasz.nowak@p-r.com.pl - w sprawach formalnych,
Andrzej Paradowski: e-mail: andrzej.paradowski@p-r.com.pl, tel. 722-353-449 - w sprawach przedmiotu sprzedaży

Delivery address

Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26-300 Opoczno

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż pojazdu marki PEUGEOT Partner W kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość oferowanej ceny netto.

Zał 2 Partner 1.jpg

Zał 2 Partner 2.jpg

Zał 2 Partner 3.jpg

1 pc. - (0)
2 Sprzedaż pojazdu marki ŻUK W kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość oferowanej ceny netto.

Zał 2 Żuk 1.jpg

Zał 2 Żuk 2.jpg

Zał 2 Żuk 3.jpg

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew do 5 dni od daty wystawienia faktury (0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 183

Send a message