Hide menu

Proceeding: Przetarg nieograniczony - procedura krajowa, nr postępowania 18/PN/2019 - Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją.

Deadlines:
Published : 30-05-2019 16:07:00
Placing offers: 07-06-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Datawysłania ogłoszenia:           30.05.2019r. 

Terminskładania ofert:                07.06.2019r.  godz. 11:00 

Terminotwarcia ofert :                07.06.2019r. godz. 11:30 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 03.06.2019r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 181.89 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_1-1 - Macierz.doc doc 49 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_1-2 - oprogramowanie do wirtu.doc doc 30.5 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_1-3 - oprogramowanie _backup.doc doc 52.5 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_1-4 - serwery.doc doc 105.5 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_2_UMOWA-WZÓR.doc doc 73.5 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_3_FO.doc doc 42 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_5a_oswiadczenie_warun.doc doc 35.5 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_5b_oswiadczenie_wyklucz.doc doc 35.5 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_6_wykaz_zrealizowanych dostaw.doc doc 36 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_7_wykaz osób.doc doc 34.5 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
SIWZ_serwery_18_PN.pdf pdf 620.21 2019-05-30 16:07:00 Proceeding
Zal_4_GK.doc doc 36.5 2019-05-30 16:13:22 Proceeding
SIWZ_serwery_18_PN_pop_1.pdf pdf 620.61 2019-05-31 10:16:30 Public message
odpowiedź.pdf pdf 323.02 2019-06-04 12:25:34 Public message
Zal_2_UMOWA-WZÓR - poprawiony.pdf pdf 299.94 2019-06-04 12:27:36 Public message
informacja_86_5.pdf pdf 639.79 2019-06-07 12:00:41 Public message
WYNIK.pdf pdf 565.82 2019-06-17 11:59:06 Public message

Announcements

2019-06-17 11:59 Anna Gąska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WYNIK.pdf

2019-06-07 12:01 Anna Gąska Informacja o złożonych ofertach - na podstawie art 86 ust. 5 PZP

informacja_86_5.pdf

2019-06-04 12:28 Anna Gąska Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 Ustawy PZP

odpowiedź.pdf

Zal_2_UMOWA-WZÓR - p [...].pdf

2019-05-31 10:16 Anna Gąska INFORMUJEMY, że w dniu 31.05 poprawiono oczywistą omyłkę pisarską w rozdziale XI ust. 1 SIWZ.
W załączeniu - poprawiony dokument.

SIWZ_serwery_18_PN_p [...].pdf

The number of page views: 871