Proceeding: ZP/11/2019 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Deadlines:
Posted : 27-05-2019 11:35:00
Placing offers: 01-07-2019 10:00:00
Opening offers : 01-07-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZP_11_2018 - ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DOSTAW.docx docx 22.22 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2018 - ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY.pdf pdf 364.47 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2018 - ZAŁĄCZNIK NR 7 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 16.93 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2019 - SIWZ.pdf pdf 553 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY.docx docx 40.89 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 17.6 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 4 - GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 22.22 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 3 - JEDZ.zip zip 82.49 2019-05-27 11:35:00 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_11_2019_Wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 151.15 2019-06-18 12:29:18 Magdalena Mincberg Public message
ZP_11_2019_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 355.37 2019-07-01 13:30:31 Magdalena Mincberg Public message
ZP_11_2019_Wynik postępowania.pdf pdf 52.36 2019-07-09 13:00:27 Magdalena Mincberg Public message

Announcements

2019-07-09 13:01 Magdalena Mincberg W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ZP_11_2019_Wynik pos [...].pdf

2019-07-01 13:31 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_11_2019_informacj [...].pdf

2019-06-18 12:30 Magdalena Mincberg W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ - pismo z dn. 18.06.2019r.

ZP_11_2019_Wyjaśnien [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 365

Send a message