Proceeding: Materiały elektryczne

Deadlines:
Posted : 22-05-2019 13:39:00
Placing offers: 29-05-2019 13:37:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zaprasza wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert cenowych na materiały elektryczne.

1.    Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

2.    Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

3.    Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

4.    W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

5.    Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

9.    Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

10.    Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

Ponadto informujemy, że Wykonawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.W przypadku pytań o charakterze technicznym związanych z platformą, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod numerem 61 679 19 00.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rura arot 75 - 300 m MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Toruńska 146
87-800, Włocławek
(0)
2 Rura arot 40 - 250 m - (0)
3 Kabel światłowodowy zewnętrzny wielomodowy 8 włókien - 350 m - (0)
4 Kabel FTP 4x2x0,5 zewnętrzny - 340 m - (0)
5 Wtyczka RJ45 - 48 pc. - (0)
6 Skrzynka zapasu kabla światłowodowego - 1 pc. - (0)
7 Kabel YKY 5x4 - 350 m - (0)
8 Przełącznica światłowodowa naścienna z adapterami SC i tacką na min. 8 włókien - kompletna - 2 set - (0)
9 Rozdzielnica IP66 600x800x400z wyposażeniem: Rozdzielnica IP66 600x800x400z wyposażeniem: -fundament -cokół -daszek- -system wentylacji -grzałka -oświetlenie -płyta montażowa -blokada drzwi 1 set - (0)
10 szyna TS - 3 pc. - (0)
11 Gniazdo na szynę TS - 4 pc. - (0)
12 Złączka ZUG 6mm2 - 15 pc. - (0)
13 Kabel LY żółto/zielony 10mm - 10 m - (0)
14 Opaski zaciskowe 140x3,5 - 5 pkg. - (0)
15 Folia kablowa niebieska - 3 roll - (0)
16 Kabel LY czarny 2,5mm2 - 20 m - (0)
17 Wyłącznik nadprądowy S301 B10 - 5 pc. - (0)
18 Rozłącznik bezpiecznikowy FR 25A + wkładki bezpiecznikowe - 1 set - (0)
19 Wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy 16A 30mA - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - do 14 czerwca 2019 r. proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 235