Proceeding: ZP.271.U-2.7.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica w roku 2020

Anna Janeczko-Skrzeczkowska
Gmina Kobylnica
Deadlines:
Published : 21-05-2019 21:16:00
Placing offers : 25-06-2019 10:00:00
Offers opening : 25-06-2019 10:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2019-OJS097-235223-pl.pdf pdf 162.5 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 421.02 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
espd-request.xml xml 152.22 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 1 - formularz oferty.docx docx 33.16 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 3 - oświadczenie - grupa kapiatałowa.docx docx 25.54 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 4 - wykaz usług.docx docx 23.99 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 5 - wykaz narzędzi.docx docx 23.46 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 6 - zobowiązanie art. 22a PZP.docx docx 21.47 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 7 - projekt umowy.docx docx 63.78 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 8 - wykaz nieruchomości zamieszkałych.docx docx 116.13 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 9 - mapa gminy.docx docx 1210.15 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 11 - wykaz pojemników.docx docx 20.04 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 12 - wykaz aptek i placówek służby zdrowia.docx docx 18.87 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
Zał. Nr 13 - wykaz placówek oświaty.docx docx 18.23 2019-05-21 21:16:00 Proceeding
aktualny projekt umowy_11062019.docx docx 66 2019-06-11 08:49:19 Public message
odpowiedzi na zapytania_11062019.pdf pdf 1747.38 2019-06-11 08:49:19 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia .pdf pdf 75.48 2019-06-11 08:49:19 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 291.27 2019-06-27 14:09:13 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 465.73 2019-08-07 10:57:29 Public message

Announcements

2019-08-07 10:57 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-06-27 14:09 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-11 08:50 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Szanowni Państwo.
W załączeniu zamieszczono odpowiedzi na zapytania wraz z załącznikami.

aktualny projekt umo [...].docx

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2156