Proceeding: Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Lipowej w Kórniku - Bninie

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Division: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Posted : 20-05-2019 15:40:00
Placing offers: 24-05-2019 08:30:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

„Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisyi procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art.4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawyPzp.”

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Lipowej w Kórniku - Bninie Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Lipowej w Kórniku - Bninie 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Czas realizacji - 06-12-2019, proszę potwierdzić (0)
4 Cena netto - proszę o podanie całościowej ceny netto (0)
Unlock the form

The number of page views - 183

Send a message