Proceeding: Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Lipowej w Kórniku - Bninie

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Posted : 20-05-2019 15:40:00
Placing offers: 24-05-2019 08:30:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

„Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisyi procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art.4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawyPzp.”

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia - boisko bnin.pdf pdf 209.94 2019-05-20 15:40:00 Proceeding
przykładowa umowa Bnin oswietlenie.doc.pdf pdf 445.8 2019-05-20 15:40:00 Proceeding
Bnin Lipowa - dokumentacja techniczna.pdf pdf 2683.06 2019-05-20 15:40:00 Proceeding
Bnin Lipowa - przedmiar robót.pdf pdf 1240.47 2019-05-20 15:40:00 Proceeding
Bnin Lipowa - specyfikacja techniczna.pdf pdf 626.61 2019-05-20 15:40:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Lipowej w Kórniku - Bninie Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Lipowej w Kórniku - Bninie 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Czas realizacji - 06-12-2019, proszę potwierdzić (0)
4 Cena netto - proszę o podanie całościowej ceny netto (0)
Unlock the form

The number of page views - 250

Send a message to buyer