Proceeding: zasypanie wykopów z utwardzeniem nawierzchni

Awatar Pracownika
Arkadiusz Karaszewski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 14-05-2019 08:34:00
Placing offers: 16-05-2019 08:31:00
Opening offers : 16-05-2019 08:36:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest zasypanie dwóch wykopów w placu manewrowym w Poznaniu przy ulicy Taborowej 22.

Wymiary wykopów :szer. .3m x 5m gł.ok.3m. oraz 3m x 4m gł 3m   Razem ok.81m3

Wykopy należy zasypać piaskiem z zagęszczeniem i ubiciem zagęszczarką mechaniczną co 40cm..

W celu wyrównania nawierzchni należy położyć warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej gr. ok.4cm na ciepło lub zimno na podbudowie z chudego betonu lub zagęszczonej warstwy tłucznia.

W zakres prac wchodzi również wywóz ziemi (wraz z jej utylizacją na wysypisku) pochodzącej z wykopu (zmieszana z gruzem oraz innymi odpadkami). Ziemia z wykopu w ilości ok.45 ton znajduje się na hałdzie przy wykopie.Część ziemi może być wykorzystana do zasypania wykopu lecz wtedy musi być przełożona warstwami piasku (zmieszana z piaskiem)i zagęszczona. W zasypanym wykopie nie powinny się znaleźć duże kawałki gruzu.

WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO  

 1.Termin realizacji zamówienia do 7 dni od złożenia zlecenia, 

 2.Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu  leża po stronie wykonawcy, 

 3.Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania zlecenia oraz dostarczenia faktury pod wskazany przez zamawiającego adres 

 4.Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ 

 5.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy -zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia. 

6.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami

 7..Kryterium oceny najniższa cena , termin wykonania,wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń..

8.Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość realizacji , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

9. Do zamówienia nie ma zastosowanie art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 


 Ewentualne zapytania Arkadiusz Karaszewski  516890116

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
20190426_103356.jpg jpg 3611.36 2019-05-14 08:34:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zasypanie wykopów zasypanie wykopów z utwardzeniem placu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer