Proceeding: Zakup miernika rezystancji izolacji wraz z programem do tworzenia protokołów Sonel PE5 dla Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew Spółki Koleje Mazowieckie KM.

Deadlines:
Posted : 13-05-2019 10:20:57
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup miernika rezystancji izolacji wraz z programem do tworzenia protokołów Sonel PE5 dla Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew Spółki Koleje Mazowieckie KM.
Przystępując do postępowania oferent akceptuje poniższe warunki:

1. Przedmiot zamówienia jest najwyższej jakości- fabrycznie nowy dodatkowo w cenie będzie zawarty instruktaż dla pracowników KM w zakresie wykonywania pomiarów w/w przyrządami podczas realizacji napraw.
2. Okres obowiązywania oferty: minimum 30 dni od zakończenia postępowania.
3. Wymagany termin płatności: minimum 30 dni od otrzymania faktury VAT, towaru.
4. Dostawa do Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew.
5. Proszę wpisać ceny w PLN.
6. Proszę o załącznie oferty w formacie PDF.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 1 pc. - (0)
2 Program do tworzenia protokołów Sonel PE5 Do miernika rezystancji izolacji MIC-10k1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer