Hide menu

Proceeding: przetarg nieograniczony - procedura krajowa nr sprawy 16/PN/2019 - Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Deadlines:
Published : 10-05-2019 14:14:00
Placing offers: 20-05-2019 10:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Termin składania ofert :20.05.2019 godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  20.05.2019 godz: 11:00   

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ - do 15.05.2019r.

Miejsce składania ofert: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, Sekretariat.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 389.86 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2964.72 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
zal_1.xls xls 61.5 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
zal_3_FO.doc doc 49 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
zal_4a.docx docx 22.62 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
zal_4b.docx docx 23.1 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
Zal_5_GK.doc doc 35.5 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
Zal_6_fakultatywny.doc doc 28 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
Zał_2 Projekt umowy.pdf pdf 678.29 2019-05-10 14:14:00 Proceeding
Wyjasnienia.pdf pdf 872.88 2019-05-16 12:01:20 Public message
zal_1 — po pytaniach.xls xls 62 2019-05-16 12:01:33 Public message
Zal_2 - projekt umowy po pytaniach.pdf pdf 937.12 2019-05-16 12:01:42 Public message
Informcja z otwarcia.pdf pdf 313.91 2019-05-20 14:13:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 661.63 2019-05-29 10:53:16 Public message

Announcements

2019-05-29 10:54 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-05-20 14:14 Beata Kopeć Informacja z otwarcia na podst. art. 86 ust.5 Pzp

Informcja z otwarcia [...].pdf

2019-05-16 12:01 Beata Kopeć W odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający publikuje:
treść udzielonych wyjaśnień, informacje o zmianach wprowadzonych do SIWZ( w tym Zał. _1 po pytaniach - zmiany w zadaniu 4,
Zał._ 2 - Projekt umowy po pytaniach)

Wyjasnienia.pdf

zal_1 — po pytaniach [...].xls

Zal_2 - projekt umow [...].pdf

The number of page views: 659