Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jerzego Wróblewskiego, dz. ew. nr 31/1, Obręb 5 w Inowrocławiu.

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Deadlines:
Posted : 07-05-2019 12:16:00
Placing offers: 13-05-2019 11:58:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W zakres zamówienia wchodzą: 

- Prace budowlane:

· Prace ziemne, korytowanie, niwelacja terenu, odwodnienie terenu,

· Roboty fundamentowe: fundamenty pod urządzenia siłowe,

· Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej,

·Zainstalowanie nowych urządzeń siłowych,

· Wykonanie nawierzchni piaskowej,

· Prace porządkowe. 

- Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami:

Wszystkie urządzenia siłowe należy umieścić na nawierzchni z piasku. Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg następujących warstw (od dołu):a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95,b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm,c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm,d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm  Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku niniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości niniejszej bądź równej 3 m.- Odwodnienie placu: - podłoże, na którym zlokalizowany zostanie plac siłowy, zbudowane będzie z warstw gruntów przepuszczalnych. Przewiduje się odwodnienie podłoża poprzez ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a następnie wprowadzenia wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonaniu spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża.  

- Dostawa wraz z montażem:

a) BIEGACZ 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi.Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.

b) ORBITREK – 1 szt. - Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Siedziska i oparcia wykonane z blachy preforowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali.Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 140 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.

c)JEŹDZIEC – 1 szt. - Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Siedziska i oparcia wykonane z blachy preforowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali.Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 140 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25. 

d)REGULAMIN placu zabaw usytuowany będzie przy furtce wejściowej od strony szkoły i chodnika zewnętrznego.Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm(1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40 m, o głębokości 1,0 m, beton C20/25(B-25).

e) ŁAWKA – 3 szt. stalowe z oparciem o wymiarach 0,55 x 0,76 x 1,92 m, konstrukcja ławki wykonana z rury ocynkowanej i malowanej proszkowo o przekroju Ø60 mm, siedzisko wykonane w całości z ekologicznego materiału barwionego (w całym przekroju) w masie, listwy o przekroju 100 x 40 mm w kolorze zielonym lub brązowym, zamocowane do stopy fundamentowej o wymiarach 50x80x130 cm,zbrojonej 4xØ12, stal klasy A-III, gatunek RB400, elementy betonowe zabezpieczyć impregnatem do powierzchni betonowych, elementy łączone wykonane za pomocą śrub ocynkowanych,

f)KOSZ NA ODPADY – 1 szt. o wymiarach Ø0,40mi wysokości 0,6m, zabudowa urządzenia wykonana w całości z ekologiczne gomateriału barwionego w masie (w całym przekroju) z wkładem stalowym z blachy ocynkowanej,

g) OGRODZENIE ORAZ FURTKA - słupki wykonane z profilu40x60mm ocynkowane, malowane na kolor zielony, siatka z drutu Ø5mm ocynkowana malowana na kolor zielony, wymiary przęsła: 2,5 x 0,06 x 1,25 (dług. x szer. wys.) [m], wymiary furtki: 1,50 x 1,25 (szer. x wys.) [m], słupki ogrodzenia zabetonowane w stopie fundamentowej o wymiarach 40 x 40 x 90cm, zbrojonej4xØ12, stal klasy A-III, gatunek RB400, elementy betonowe zabezpieczone impregnatem do powierzchni betonowych, elementy łączone wykonane za pomocą śrub ocynkowanych. 

Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót na bazie opracowanego projektu. 

Normy bezpieczeństwa: 

PN-EN 16630 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe.

PN-EN 1176 – wyposażenie publicznych placów zabaw. 

2) Termin wykonania: 50 dni od dnia przekazania placu budowy.

Announcements

2019-05-16 09:57 Anna Smyka Informuję, iż wybrano ofertę p. Dariusza Sowały firmy P.W. Darblask za cenę 28.277,70 zł brutto.
2019-05-10 13:57 Anna Smyka Dzień dobry,
w nawiązaniu do zapytania dot. wykonania nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia informuję, iż strefy bezpieczne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.
2019-05-10 11:59 Anna Smyka Dzień dobry,
w odpowiedzi na zapytanie dot. koloru urządzeń, dopuszcza się zmianę odcieni koloru szarego i zielonego.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jerzego Wróblewskiego, dz. ew. nr 31/1, Obręb 5 w Inowrocławiu. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jerzego Wróblewskiego, dz. ew. nr 31/1, Obręb 5 w Inowrocławiu. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 280

Send a message