Proceeding: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego nr ZP-DA-24/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 26-04-2019 10:18:00
Placing offers: 13-05-2019 11:00:00
Opening offers : 13-05-2019 12:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Obsługę logistyczną odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego”.
Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem. Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi
Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty.
Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności i przesłać ją w formie PDF.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta:
22 101 02 02,cwk@platformazakupowa.pl do wiadomościprzetargi@udt.gov.pl. 

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 196

Send a message