Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z projektami, terenów zielonych w rejonie: ul. Szarych Szeregów dz. nr 4/67, obręb 2, arkusz 241; al. Niepodległości dz. nr 41/7, obręb 3, arkusz 69 oraz dz. 11/4, obręb 3, arkusz 772; ul. Adama Poszwińskiego dz. nr 42/3, 42/4, 42/5 obręb 2, arkusz 212.

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Deadlines:
Posted : 19-04-2019 13:20:00
Placing offers: 06-05-2019 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W zakres zamówienia wchodzą:

- nasadzenia krzewów i bylin na terenie zieleni o charakterze rekreacyjnym z doborem gatunków odpowiadających wymaganiom siedliskowym przy ul. Adama Poszwińskiego;

- zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Szarych Szeregów;

- nasadzenia krzewów i bylin na terenie zieleni o charakterze rekreacyjnym przy al. Niepodległości. 

Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z kosztorysem inwestorskim na bazie opracowanego projektu.

Wymagania dotyczącewykonywanych prac:

1)   Rabaty wytyczyć zgodnie z projektemkoncepcyjnym.

2)   Wszystkie nasadzenia wykonać zgodnieze sztuką ogrodniczą, wykorzystać materiał szkółkarski wysokiej jakości

3)   W przypadku powstania wypadów, należyw ramach gwarancji przez okres 12 miesięcy każdorazowo obumarły materiałroślinny wymienić na nowy (identyczny).

4)  Krzewynależy posadzić w doły całkowicie zaprawioneziemią urodzajną.

5)  Krzewyposadzić na agrowłókninie przymocowanej do podłoża i po posadzeniu podlać oraz wyściółkować warstwą kory na grubość 5 cm całkowitą powierzchnię zajmowanąprzez posadzone rośliny.

6)   Po wykonaniu nasadzeń, należy zgłosićzakończenie prac do Inwestora w celu odbioru.

Termin wykonania zadania określa się na dzień 14 czerwca 2019 r.

Announcements

2019-05-07 15:00 Anna Smyka Informuję, iż wybrano ofertę firmy ZPiZTZ ,,PLATAN" Pana Krzysztofa Górskiego za cenę 42.504,00 zł brutto.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z projektami, terenów zielonych w rejonie: ul. Szarych Szeregów dz. nr 4/67, obręb 2, arkusz 241; al. Niepodległości dz. nr 41/7, obręb 3, arkusz 69 oraz dz. 11/4, obręb 3, arkusz 772; ul. Adama Poszwińskiego W zakres zamówienia wchodzą: - nasadzenia krzewów i bylin na terenie zieleni o charakterze rekreacyjnym z doborem gatunków odpowiadających wymaganiom siedliskowym przy ul. Adama Poszwińskiego; - zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Szarych Szeregów; - nasadzenia krzewów i bylin na terenie zieleni o charakterze rekreacyjnym przy al. Niepodległości. Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z kosztorysem inwestorskim na bazie opracowanego projektu. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 445

Send a message