Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W - wraz z infrastrukturą techniczną.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Division: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 18-04-2019 10:03:00
Placing offers: 12-06-2019 11:00:00
Opening offers : 12-06-2019 12:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-07-01 13:19 Agnieszka Szatkowska Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2019-06-12 13:19 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-05-27 14:10 Agnieszka Szatkowska ogłoszenie zmian

ogłoszenie zmian.pdf

2019-05-27 09:48 Agnieszka Szatkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o zmianie terminu realizacji zamówienia oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

zmiana terminu reali [...].pdf

2019-05-15 10:44 Agnieszka Szatkowska Odpowiedzi 5

odpowiedzi 5.pdf

załacznik nr 1 - szc [...].GIF

2019-05-13 14:00 Agnieszka Szatkowska odpowiedzi na 2, 4, zmiana treści SIWZ

odpowiedzi 2, 4, zmi [...].pdf

2019-05-10 10:52 Agnieszka Szatkowska zapytanie nr 5

zapytania nr 5.pdf

2019-05-09 14:18 Agnieszka Szatkowska odpowiedzi 1 wraz z załącznikami

załącznik nr 2 Decyz [...].pdf

odpowiedzi 1.pdf

załącznik nr.3 Decyz [...].pdf

załącznik nr 1 - prz [...].pdf

2019-05-08 11:17 Agnieszka Szatkowska odpowiedzi 3

odpowiedzi 3.pdf

2019-05-07 11:08 Agnieszka Szatkowska zapytanie nr 4

zapytanie nr 4.pdf

2019-05-06 11:29 Agnieszka Szatkowska zapytania nr 3

zapytanie nr 3.pdf

2019-04-30 11:55 Agnieszka Szatkowska zapytania nr 2

zapytania nr 2.pdf

2019-04-30 11:47 Agnieszka Szatkowska zapytania nr 1

zapytania nr 1.pdf

2019-04-18 14:22 Agnieszka Szatkowska cd dokumentacji

PZT+PB_Drogowy_E1_cz [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_cz [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_cz [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_cz [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

PZT+PB_Drogowy_E1_do [...].pdf

2019-04-18 11:49 Agnieszka Szatkowska cd dokumentacji

PZT+PB_Drogowy_E1_op [...].7z

2019-04-18 11:46 Agnieszka Szatkowska cd dokumentacji

Nowa_Przemyslowa_PZT [...].7z

PB_NOWOPRZEMYSLOWA_w [...].zip

przekroje_NP_PZT_eta [...].7z

przekroje_NP_PZT_eta [...].7z

2019-04-18 10:25 Agnieszka Szatkowska cd dokumentacji

PSOR_v3-POPRAW_PMPlo [...].7z

2019-04-18 10:22 Agnieszka Szatkowska cd dokumentacji

Xref.7z

PSOR_Opis_v3-POPRAW_ [...].doc

PSOR_PlanSyt_v3-POPR [...].dwg

2019-04-18 10:17 Agnieszka Szatkowska cd dokumentacji

PW_SST_Drogowe.7z

PW_SST_Elektryczne_K [...].7z

PW_SST_Elektryczne_O [...].7z

PW_SST_Sanitarne.7z

PW_SST_Telekomunikac [...].7z

PW_SST_Zieleń.7z

2019-04-18 10:13 Agnieszka Szatkowska Zamawiający załącza dokumentację do postępowania.

TOM II - OŚWIETLENIE [...].7z

TOM III - BR ELEKTRY [...].7z

TOM IV - BR. SANITAR [...].7z

TOM V - TELETECHNIKA [...].7z

TOM VI - BIOZ.7z

TOM VII - GEOTECHNIK [...].7z

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1327

Send a message