Proceeding: Remont powłoki malarskiej zadaszenia wiat, powłoki tacy, rurociągów wej/wyjściowych z tac oraz instalacji odwodnienia dachu i tac pompowni BM/ON

Joanna Jabłońska
PERN S.A.
Deadlines:
Posted : 17-04-2019 10:23:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z SIWZ.

Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę Zakupową, zgodnie z pkt 5 Dz. III SIWZ, na której będą zamieszczane również wyjaśnienia na zadane pytania.

Załączniki nr 3–6 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej, uzupełnić w częściach tego wymagających i załączyć do oferty w formie skanu (.pdf).

Osoba do kontaktu: Joanna Jabłońska, tel. 511 034 720; e-mail: joanna.jablonska@pern.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_HZR_231_55_19.pdf pdf 26625.51 2019-04-17 10:23:00 Proceeding
Zmiana_do_SIWZ_HZR_231_55_19.pdf pdf 221.21 2019-05-06 08:23:38 Public message
Zmiana_do_SIWZ_HZR_231_55_19_090519.pdf pdf 226.13 2019-05-09 08:24:25 Public message

Announcements

2019-05-09 08:25 Joanna Jabłońska Zmiana terminu składania ofert - na dzień 15.05.2019 r.

Zmiana_do_SIWZ_HZR_2 [...].pdf

2019-05-06 08:24 Joanna Jabłońska Zmiana terminu składania ofert - na dzień 13.05.2019 r.

Zmiana_do_SIWZ_HZR_2 [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ofertowa netto podana jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zakupu - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN, GBP: 5.0538 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja na prace remontowe 20% Preferowany okres gwarancji na prace remontowe - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji wpływa na ocenę oferty zgodnie z warunkami zawartymi w pkt 4 Dz. III SIWZ (0)
3 Pełnomocnictwo - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 1 Dz. III SIWZ (0)
4 Dowód wniesienia wadium - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 2 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Formularz Ofertowy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 3 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Wykaz Podwykonawców - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 4 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 KRS/CEIDG - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
8 Zaświadczenia z ZUS i US - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
9 Wykaz zamówień - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
10 Certyfikat ISO - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 4 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
11 Kopia polisy ubezpieczeniowej - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 5 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
12 Oświadczenie Wykonawcy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 7 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
13 Szczegółowa kalkulacja ceny ofertowej - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 8 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
14 Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 9 Dz. III SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
15 Umowa spółki cywilnej - Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej (zgodnie z pkt 2.1 ppkt 6 Dz. III SIWZ (0)
16 Umowa konsorcjum i pełnomocnictwo dla Lidera - Jeżeli Wykonawca działa w Konsorcjum (zgodnie z pkt 1.5 Dz. III SIWZ) (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer