Proceeding: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety w ramach projektu pod nazwą: „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Deadlines:
Posted : 15-04-2019 14:36:00
Placing offers: 16-05-2019 09:45:00
Opening offers : 16-05-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
08.04.2019 Ostateczna UMOWA SOR.doc doc 383 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
espd- sprzety SOR.xml xml 107.44 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Grupa logo.docx docx 297.44 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Ogloszenie scan.pdf pdf 9903.88 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
SIWZ scan.pdf pdf 7462.62 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Zasady BHP logo.docx docx 321.06 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Zasady srodowiskowe logo.docx docx 321.37 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakie 8 kapnograf.docx docx 298.94 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 2 defibrylator.docx docx 309.97 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 3 Respirator.docx docx 310.23 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Zest Pakiet 4 USG.docx docx 306.5 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 5 Pompy.docx docx 301.78 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 6 przetaczanie.docx docx 297.33 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 7 pulsoksymetr.docx docx 300.21 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Zest Pakiet 9 analizator.docx docx 299.31 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 10 ssace.docx docx 299.53 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 11 intubacji.docx docx 298.27 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 12 wentylacji.docx docx 300.43 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
ZEST Pakiet 13 ogrzewanie.docx docx 302.4 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Zestaw. Pakiet 1 kardiomonitor.docx docx 304.86 2019-04-15 14:36:00 Proceeding
Wyjasnienia.pdf pdf 2620.5 2019-05-09 15:02:58 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 2512.31 2019-05-09 15:03:08 Public message
Uniewaznienie.pdf pdf 167.62 2019-05-23 13:57:30 Public message
zes.pdf pdf 494.94 2019-05-16 14:47:59 Public message
Wybor pakiet 1,3,5,6,10,11,12,13.pdf pdf 659.91 2019-05-29 13:26:56 Public message
Wybor pakiet 2,4.pdf pdf 258.28 2019-05-31 14:34:05 Public message
Wybor pak. 9.pdf pdf 200.16 2019-06-04 14:53:45 Public message

Announcements

2019-06-04 14:54 Beata Jaworska Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietu 9.

Wybor pak. 9.pdf

2019-05-31 14:35 Beata Jaworska Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietu 2, 4.

Wybor pakiet 2,4.pdf

2019-05-29 13:28 Beata Jaworska Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietu 1,3,5,6,10,11,12,13.

Wybor pakiet 1,3,5,6 [...].pdf

2019-05-23 13:58 Beata Jaworska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- dotyczy pakietu 7 i 8

Uniewaznienie.pdf

2019-05-16 14:49 Beata Jaworska Zestawienie ofert

zes.pdf

2019-05-09 15:03 Beata Jaworska Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Wyjasnienia.pdf

Modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer