Proceeding: Zakup energii elektrycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy na potrzeby zasilania lokali i budynków. Nr sprawy MT 2370.03.2019.

Deadlines:
Posted : 15-04-2019 10:09:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 121.71 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
siwz_energia_elektr_ 2019.doc doc 271.5 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
Zalacznik nr 1.doc doc 57 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
Zalacznik nr 2.doc doc 185.5 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
zalacznik nr 3.doc doc 73.5 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
zalacznik nr 4.doc doc 28 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
zalacznik nr 5.doc doc 69 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
zalacznik nr 6.doc doc 26.5 2019-04-15 10:09:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 992.67 2019-05-17 10:22:57 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 772.56 2019-06-03 14:12:11 Public message

Announcements

2019-06-03 14:12 Andrzej Wincenciak Dzień dobry.
przesyłamy zawiadomienie o wyborze oferty.
Z poważaniem
mł. bryg. Andrzej Wincenciak

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-05-17 10:23 Andrzej Wincenciak Dzień dobry.
przesyłamy informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Andrzej Wincenciak

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer