Proceeding: Usługa zwiazana z wykonaniem 2 przeglądów serwisowych 28szt.klimatyzatorów oraz 3 szaf klimatyzacji precyzyjnej obsługujących pomieszczenia serwerowni w ramach systemu OST112 wraz z nadzorem technicznym w razie wystąpienia awarii.

Zbigniew Łapiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 12-04-2019 15:12:00
Placing offers: 15-04-2019 15:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Usługa zwiazana z wykonaniem 2 przeglądów serwisowych 28szt.klimatyzatorów oraz 3 szaf klimatyzacji precyzyjnej obsługujących pomieszczenia serwerowni w ramach systemu OST112 wraz z nadzorem technicznym w razie wystąpienia awarii. 

Ofertę należy złożyć zgodnie z ogłoszeniem na załączonym formularzu ofertowym.

Kryterium wyboru oferty - 100% cena

Osobą do kontaktu z ramienia Wydziału Administracyjno Gospodarczego Komendy Stołecznej Policji jest Pan Zbigniew Łapiński tel.: 22 60 364 12 

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa zwiazana z wykonaniem 2 przeglądów serwisowych 28szt.klimatyzatorów oraz 3 szaf klimatyzacji precyzyjnej obsługujących pomieszczenia serwerowni w ramach systemu OST112 wraz z nadzorem technicznym w razie wystąpienia awarii. -

przegląd ost112.pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 131

Send a message