Proceeding: Dostawa mydła, pasty i żelu BHP

Marcela Baranek
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 12-04-2019 14:06:00
Placing offers: 16-04-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Dostawa mydła, pasty i żelu BHP.
1. Zapraszam do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treścią załączonego Ogłoszenia przetargu i jego załącznikami.
3. Proszę pamiętać o:
1/ wniesieniu wymaganego wadium
2/ złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku PDF.
4. Na Platformie zakupowej  należy podać ogólną cenę oferty. 
5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków przetargu. 

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Środki higieny osobistej Zadanie nr 1 - załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 1 set - (0)
2 Środki czyszczące do utrzymania pomieszczeń Zadanie nr 2 - załącznik nr 2 do Ogłoszenia 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 196

Send a message