Proceeding: Dostawa materiałów eksploatacyjnych wod-kan niezbędnych do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Piotr Stolarski
Prowod Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 11-04-2019 12:55:00
Placing offers: 18-04-2019 12:00:00
Opening offers : 18-04-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Prowod Sp. z o. o.  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do składania ofert na: 

"Dostawę materiałów eksploatacyjnych wod-kan niezbędnych do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej". 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: min. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: do 20 dni od złożenia zamówienia; 

- dodatkowe koszty związane z dostawą: po stronie Wykonawcy;  

- dostawa zamówienia pod adres: Prowod Sp. z o. o. - Biuro Zarządu, ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz aby posiadały stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty. Wykonawca powinien dostarczyć wraz z zamówieniem: deklaracje zgodności PN/EN lub CE lub deklaracje właściwości użytkowych, atest higieniczny PZH dla produktów, które będą miały kontakt z wodą pitną,dokument gwarancyjny – jeśli dotyczy;

- Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały zakres zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane elementy zamówienia;

- Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą Kosztorys szczegółowy, z którego będzie wynikała cena ofertowa, opracowany na podstawie załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. W kosztorysie szczegółowym należy w odpowiednich miejscach (odpowiednio oznaczonych) wpisać producenta elementów lub system.


Wszelkie szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 21.56 2019-04-11 12:55:00 Proceeding
Kosztorys szczegółowy.docx docx 24.63 2019-04-11 12:55:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 21.56 2019-04-11 12:55:00 Ordered object
Kosztorys szczegółowy.docx docx 24.63 2019-04-11 12:55:00 Ordered object

Announcements

2019-04-15 11:21 Piotr Stolarski Dzień dobry.
W związku z tym, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania, poniżej przedstawiamy odpowiednie wyjaśnienia:
Pyt. 1 poz.8,9,10 - zestaw naprawczy monterski - proszę o opis co wycenić w tej pozycji ?
Odp. 1 Zestaw naprawczy monterski dla każdej z wymienionych pozycji składa się z 8 śrub oraz uszczelki o odpowiedniej średnicy (90, 110, 160),
Pyt. 2 poz.37 - właz D400 czy C250 ?
Odp. 2 W pozycji 37 Zamawiającemu chodzi o właz o średnicy 425 i wytrzymałości na obciążenie 40 ton,
Pyt. 3 poz.61 - kostka 350*350 czyli płyta chodnikowa - jaka grubość ?
Odp. 3 W pozycji chodzi o kostkę betonową nośną do skrzynek wodociągowych (zasuw) o wymiarach 35 x 35 cm i grubości 4-6 cm.
Piotr Stolarski

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Materiały eksploatacyjne wod-kan niezbędne do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Materiały eksploatacyjne wod-kan niezbędne do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wg zestawienia przedstawionego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamó [...].docx

Kosztorys szczegółow [...].docx

1 set Prowod Sp. z o. o. Biuro Zarządu
Janiny Kłopockiej 3
45-920, Opole
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - min. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Dostawa pod adres: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole. Koszt dostawy po stronie dostawcy. Proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - Do 20 dni od złożenia zamówienia. Proszę potwierdzić. (0)
5 Elementy zamówienia są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz posiadają stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty - Elementy zamówienia są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz posiadają stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty. Proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 238

Send a message to buyer