Proceeding: Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach iŁanach Wielkich.”

Deadlines:
Posted : 10-04-2019 13:00:00
Placing offers: 15-04-2019 14:00:00
Opening offers : 15-04-2019 14:05:00

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Sośnicowice informujemy o postępowaniu i zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru nad prowadzeniem zadania pn.: “Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach iŁanach Wielkich.”

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 30.09.2019r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 60 miesięcy; 

- referencje: ---

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.: 32/335-86-28, p. Arnold Sosna

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru nad prowadzeniem zadania pn.: “Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich.” wg załącznika

ZAPYTANIE O NADZÓR W [...].docx

FORMULARZ OFERTOWY.2 [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 60 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 162

Send a message