Proceeding: Organizacja zagranicznych wycieczek autokarowych

Marcela Baranek
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 09-04-2019 14:42:00
Placing offers: 16-04-2019 12:00:00
Opening offers : 16-04-2019 12:15:00

Requirements and specifications

Organizacja zagranicznych wycieczek autokarowych

1. Zapraszam do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treścią załączonego Ogłoszenia o przetargu i jego załącznikami. 
3. Proszę pamiętać o: 
1/ wniesieniu wymaganego wadium;
2/ złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku PDF. 
4. Na Platformie zakupowej  należy podać ogólną cenę oferty. 
5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02. 
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków przetargu. 

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Alpy Bawarskie - 1 service - (0)
2 Grodno - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 199

Send a message