Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawa 2 szt. elektrobusów z systemem ładowania dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.

Marcin Rogala
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o
Deadlines:
Posted : 03-04-2019 18:03:00
Placing offers: 20-05-2019 10:15:00
Opening offers : 20-05-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.05 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.htm htm 61.41 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
SIWZ - Elektrobusy.pdf pdf 685.11 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.docx docx 88.05 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załacznik 1A - OPIS_Zasilanie ładowarek.pdf pdf 546.05 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załacznik 1B - Stacja szybkiego ładowania.pdf pdf 153.41 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie.docx docx 279.85 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykaz-dostaw.docx docx 283.83 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ-espd-request.pdf pdf 81.05 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załacznik nr 4A do SIWZ - instrukcja JEDZ.pdf pdf 107.91 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ- formularz ofertowy.docx docx 294.41 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy.pdf pdf 370.97 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ-oświadczenie o przynależności.docx docx 280.52 2019-04-03 18:03:00 Proceeding
espd-request.xml xml 121.31 2019-04-04 09:34:48 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 71.44 2019-04-26 11:07:14 Public message
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf pdf 105.64 2019-04-26 11:07:25 Public message
2 - PB Tychy Wyszyńskiego.pdf pdf 14866.03 2019-04-26 18:13:02 Public message
3 - Wyszynskiego zdjęcia.7z 7z 1975.47 2019-04-26 18:13:06 Public message
4 - Wniosek o PnB Wyszyńskiego.pdf pdf 953.05 2019-04-26 18:13:12 Public message
5 - Umowa Przyłącz Wyszyn 200kW.pdf pdf 695.57 2019-04-26 18:13:17 Public message
5a - Cesja Umowy Przyłącz Wyszyn.pdf pdf 713.38 2019-04-26 18:13:21 Public message
6 uchwała XXXIII z 2017 r. Tychy.pdf pdf 771.5 2019-04-26 18:13:24 Public message
1 - pytania i odpowiedzi cz. I-IV.pdf pdf 446.18 2019-04-26 18:12:52 Public message
pytania i odpowiedzi cz. V.pdf pdf 144.58 2019-05-13 15:30:52 Public message
Rysunek nr 2.pdf pdf 16491.36 2019-05-13 15:30:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 318.01 2019-05-20 14:34:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert - poprawiona.pdf pdf 316.71 2019-05-20 15:21:20 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 129.44 2019-06-12 13:38:32 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-publikacja.pdf pdf 103.49 2019-06-26 12:56:48 Public message

Announcements

2019-06-26 12:59 Katarzyna Dydyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-06-12 13:40 Marcin Rogala Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2019-05-20 15:22 Marcin Rogala Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.
W poprzedniej informacji podano niewłaściwą kwotę gross złożonej oferty.
Załączamy poprawioną informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-05-20 14:34 Marcin Rogala Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-05-13 15:32 Marcin Rogala Odpowiedź na pytanie Oferenta.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Rysunek nr 2.pdf

2019-04-26 18:14 Marcin Rogala Odpowiedzi na pytania oferentów.

2 - PB Tychy Wyszyńs [...].pdf

3 - Wyszynskiego zdj [...].7z

4 - Wniosek o PnB Wy [...].pdf

5 - Umowa Przyłącz W [...].pdf

5a - Cesja Umowy Prz [...].pdf

6 uchwała XXXIII z 2 [...].pdf

1 - pytania i odpowi [...].pdf

2019-04-26 11:08 Marcin Rogala Zmiana terminu składania ofert.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

INFORMACJA O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 920