Proceeding: ZP/BU/19/19/NWOK/AJ-Zapewnienie sali iszkoleniowej wraz z usługą wyżywienia i serwisu kawowego

Deadlines:
Published : 22-03-2019 13:23:00
Placing offers : 01-04-2019 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

W imieniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na jednorazowezapewnienie sali konferencyjnej wraz z usługą przygotowania i podaniawyżywienia, serwisu kawowego w ramach projektu: „ Program profilaktyki pierwotneji wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw:dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego”.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

Wykonawcy, którzy spełniają kryteriaokreślone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie zamówienia (załącznik nr 1).

Terminwykonania przedmiotu zamówienia: 14.09.2019r.

Do oferty należy dołączyć  następujące dokumenty*:

a. Wypełnionezałączniki:

Załącznik nr 2 –Formularz oferty, Oświadczenie Fair Trade, Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3–Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

Załącznik nr 4 –Wykaz posiadanego sprzętu

Załącznik nr 5 –Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu

Załączniknr  6 - Projekt umowy

+Zaświadczenie/Zgoda Państwowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej na prowadzenie działalności restauracyjnej/gastronomicznej( ksero lub skan)

Dokument potwierdzający standard hotelu( ksero lub skan)

Szczegółowy opis menu

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub na adres e-mail: dzp@dco.com.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BU-19-19-Załącznik nr 1- Szczegółowy opis zamówienia.docx docx 288.1 2019-03-22 13:23:00 Proceeding
BU-19-19-Załącznik nr 2-Formularz oferty.doc doc 348 2019-03-22 13:23:00 Proceeding
BU-19-19-Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.doc doc 325 2019-03-22 13:23:00 Proceeding
BU-19-19-Załącznik nr 4-Wykaz posiadanego sprzętu.doc doc 327.5 2019-03-22 13:23:00 Proceeding
BU-19-19-Załącznik nr 5-Wykaz doświadczenia oferenta będącego warunkiem udziału.doc doc 328.5 2019-03-22 13:23:00 Proceeding
BU-19-19-Załącznik nr 6-Projekt umowy-AS.doc doc 91 2019-03-22 13:23:00 Proceeding
BU-19-19-Zapytanie ofertowe.pdf pdf 101.82 2019-03-22 13:23:00 Proceeding
BU-19-19-Załącznik nr 1- Szczegółowy opis zamówienia.docx docx 288.1 2019-03-22 13:23:00 Subject of the order
BU-19-19-Załącznik nr 2-Formularz oferty.doc doc 348 2019-03-22 13:23:00 Criterion
BU-19-19-Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.doc doc 325 2019-03-22 13:23:00 Criterion
BU-19-19-Załącznik nr 4-Wykaz posiadanego sprzętu.doc doc 327.5 2019-03-22 13:23:00 Criterion
BU-19-19-Załącznik nr 5-Wykaz doświadczenia oferenta będącego warunkiem udziału.doc doc 328.5 2019-03-22 13:23:00 Criterion
BU-19-19-Załącznik nr 6-Projekt umowy-AS.doc doc 91 2019-03-22 13:23:00 Criterion
BU-19-19-Załącznik nr 2-Formularz oferty.doc doc 348 2019-03-22 13:23:00 Criterion
BU-19-19-Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.doc doc 325 2019-03-22 13:23:00 Criterion
BU-19-19-Protokół.pdf pdf 37.37 2019-04-12 12:36:28 Public message

Announcements

2019-04-12 12:36 Alicja Jasek Protokół udzielnia zamówienia

BU-19-19-Protokół.pd [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapewnienie sali iszkoleniowej wraz z usługą wyżywienia i serwisu kawowego jednorazowe zapewnienie sali konferencyjnej wraz z usługą przygotowania i podania wyżywienia, serwisu kawowego w ramach projektu: „ Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego”.

BU-19-19-Załącznik n [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Oferty - Proszę o zamieszczenie załącznik nr 2- Formularza ofertowego w tym miejscu. W odpowiedzi proszę napiszać ,,załączam" Attachment required

BU-19-19-Załącznik n [...].doc

(0)
3 Załączniki załączone do Zapytania Ofertowego - Proszę o załączenie poniższych załączników: Załącznik nr 3 –Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu Załącznik nr 5 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu Załącznik nr 6 - Projekt umowy. W odpowiedzi proszę wpisać ,,załączam". Attachment required

BU-19-19-Załącznik n [...].doc

BU-19-19-Załącznik n [...].doc

BU-19-19-Załącznik n [...].doc

BU-19-19-Załącznik n [...].doc

(0)
4 Pozostałe załączniki wymienione w zał. nr 1 - -Zaświadczenie/Zgoda Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na prowadzenie działalności restauracyjnej/gastronomicznej ( ksero lub skan) -Dokument potwierdzający standard hotelu ( ksero lub skan) -Szczegółowy opis menu. W odpowiedzi proszę napiszać ,,załączam" Attachment required (0)
5 Oświadczenie, że zapoznali się Państwo z całą dokumentaccją Zapytania Ofertowego - Proszę o potwierdzenie ,,TAK" (0)
6 Kawa (K) wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze "Sprawiedliwego Handlu" (Fair Trade) 10% 2. Kawa (K) wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze "Sprawiedliwego Handlu" (Fair Trade) -10 pkt Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. W przypadku zadeklarowania w Formularzu oferty zastosowania do przygotowania serwisu kawowego, kawy posiadającej certyfikat Fair Trade lub inny równoważny certyfikat potwierdzający spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 10 punktów. W przypadku braku zawarcia w Formularzu oferty oświadczenia na temat wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego, kawy oznakowanej certyfikatem Fair Trade lub innym równoważnym certyfikatem potwierdzającym spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 0 punktów. W odpowiedzi proszę wpisać spełnia/niespełnia Attachment required

BU-19-19-Załącznik n [...].doc

(0)
7 Klauzule społeczne (KS) 20% 3. Klauzule społeczne (KS): Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. Oferta, która będzie spełniała powyższe kryterium tj. Wykonawca przedstawi razem z ofertą ww. podpisane oświadczenie otrzyma 20 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt. W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. W odpowiedzi proszę wpisać spełnia/niespełnia Attachment required

BU-19-19-Załącznik n [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 745