Proceeding: Zakup materiałów do naprawy umundurowania

Magdalena Bojanowska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 22-03-2019 12:08:00
Placing offers: 26-03-2019 10:00:00
Opening offers : 26-03-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zakup materiałów do naprawy umundurowania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min.12 miesięcy;  

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru 

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

-podana ilość asortymentu jest ilością szacunkową i służy wyłącznie w celu wyliczenia oferty a Zamawiający dokona zamówienia do kwoty jaką zamierzył przeznaczyć na ten zakup 

-miejsce dostawy : Magazyn Mundurowy Wydziału Zaopatrzenia ul. Włochowska 25/33 02-336 Warszawa 

-wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy do Zamawiającego na wskazany powyżej adres, leżą po stronie Wykonawcy

-Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z ogłoszeniem oraz opisem przedmiotu zamówienia w załączeniu 

-przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy 

- termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 22/ 330-72 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OPIS.pdf pdf 8 2019-03-22 12:08:00 Proceeding
SKÓRA.pdf pdf 326.6 2019-03-22 12:08:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Skóra krupon naturalna Gramatura ok 5.5 mm Pierwszy gatunek 5 kg - (0)
2 Skóra bydlęca Skóra 2 m - (0)
3 Guma flekowa Elita grubość 6 mm 5 pc. - (0)
4 Klej butapren Opakowanie 4 kg 1 pkg. - (0)
5 Czernidło 5 litrów 1 pkg. - (0)
6 Nity 1,5 cm 200 pc. - (0)
7 Napy Kolor czarny 1,5 cm opakowanie 10 szt 4 pkg. - (0)
8 Nici synton 40 Nici 10 pc. - (0)
9 Noże szewskie Nóż 2 pc. - (0)
10 Gwoździe Gwoździe 2 kg - (0)
11 Żabki Duże 100 pair - (0)
12 Toluen Opakowanie 5 litrowe 1 pkg. - (0)
13 Tarnik 1 sztuka 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
5 Gwarancja - min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 197

Send a message to buyer