Proceeding: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 14 500 000,00 zł. (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2019.

Grzegorz Chełmiński
Urząd Gminy Stargard
Deadlines:
Posted : 14-03-2019 11:13:00
Placing offers: 24-04-2019 14:00:00
Opening offers : 24-04-2019 14:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Siwz.zip zip 245.92 2019-03-14 11:13:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.docx docx 33.43 2019-03-28 12:16:11 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.zip zip 154.3 2019-03-29 13:18:07 Public message
Pytania i odpowiedzi 3.docx docx 17.5 2019-04-02 14:23:22 Public message
Informacja o złozonych ofertach.doc doc 41 2019-04-24 15:12:04 Public message
Pytania i odpowiedzi 5.docx docx 17.06 2019-04-12 15:28:54 Public message
Autopoprawka do odpowiedzi z dnia 12.04.2019.docx docx 17.06 2019-04-15 14:43:39 Public message
ENOTICES_UrzadGS5-2019-054988-NF14-PL.pdf pdf 74.07 2019-04-15 14:44:07 Public message
Pytania i odpowiedzi 4.docx docx 17.05 2019-04-11 14:45:25 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty GKI.271.17.2019.GCh.pdf pdf 1407.91 2019-05-09 14:30:32 Public message
noticen ogłoszenie o zawarciu umowy.pdf pdf 106.07 2019-05-28 13:22:41 Public message

Announcements

2019-05-28 13:23 Grzegorz Chełmiński Ogłoszenie o zawarciu umowy.

noticen ogłoszenie o [...].pdf

2019-05-09 14:30 Grzegorz Chełmiński Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr GKI.271.17.2019.GCh.
2019-05-09 14:30 Grzegorz Chełmiński Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr GKI.271.17.2019.GCh.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-04-24 15:12 Grzegorz Chełmiński Informacja z otwarcia ofert nr GKI.271.17.2019.G.Ch.

Informacja o złozony [...].doc

2019-04-15 14:44 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh

Autopoprawka do odpo [...].docx

ENOTICES_UrzadGS5-20 [...].pdf

2019-04-12 15:29 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-04-11 14:45 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-04-02 14:23 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-03-29 13:19 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh

Pytania i odpowiedzi [...].zip

2019-03-28 12:17 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh
2019-03-28 12:16 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh
2019-03-28 12:16 Grzegorz Chełmiński W załączeniu odpowiedzi na pytania do postępowania nr GKI.271.17.2019.GCh

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 501