Proceeding: Falownik Lenze typ ESMD402L4TXA wraz z kostkami pamięci

Deadlines:
Posted : 12-03-2019 16:38:00
Placing offers: 15-03-2019 10:00:00
Opening offers : 15-03-2019 10:05:00

Requirements and specifications

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę falownika Lenze typ ESMD402L4TXA 4 kW wraz z kostkami pamięci EPM. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. Postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy. 
Osoba upoważniona do kontaktu: Bogdan Cyganek tel. (0 52) 30 20 913 wew. 47

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Falownik Lenze typ ESMD402L4TXA 4 kW wraz z kostkami pamięci EPM Proszę załączyć kartę katalogową oferowanego produktu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - do 3 dni od daty otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja - Proszę określić (0)
Unlock the form

The number of page views: 45

Send a message