Postępowanie: Usługi świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Terminy:
Zamieszczenie : 12-03-2019 08:18:00
Składanie ofert: 15-03-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 15-03-2019 10:05:00

Wymagania i specyfikacja

W związku zrealizacją zadań z zakresu medycyny pracy , informuję o możliwości zawarciaumowy  na wykonywanie usługi świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy narzecz policjantów ipracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie , którzy mogą ulec ekspozycji nazakażenie wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C w okresie od01 kwietnia 2019 r. do dnia 30 marca 2020 r.

Ww. usługa  realizowana będzie  na poniższych warunkach:

1.       Wykonawca będzie realizował świadczenia medyczne poekspozycji na zakażenie, które może wystąpić podczas lub w związku zwykonywaniem obowiązków służbowych, pracowniczych w zakresie między innymi:      

1) pobrania krwi dlaprzeprowadzenia badań analitycznych;     

2)podania leku antyretrowirusowego w przypadku ekspozycji na zakażenie wirusemHIV;      

3) szczepień ochronnych, jeżeli konieczność taka wynika z postępowaniamedycznego oraz innych  niezbędnych badańzleconych przez lekarza. 

2. Czynności, o których mowa w pkt1 będą realizowane w obiekcie Wykonawcy wciągu całej doby i we wszystkie dni tygodnia. 

3. Zamawiający nie będzie wnosił stałej opłaty w przypadku gdy ekspozycjana zakażenie nie wystąpi.

4. Odległość placówki świadczącej usługimedyczne dla policjantów i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie-maksymalnie do 100 km.

5. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyboremWykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiajacego żadneroszczenie.  

W załączeniuprzesyłam formularz cenowy świadczeń medycznych dla policjantów i pracownikówWSPol.

Ofertę proszę  przesłać  do dnia 15 marca 2019 r.do godz. 10 00.

Osoba do kontaktu Lucja Kędzierska tel.  89 6216126  (pn.- pt.w godz. 8.00 12.00)

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 formularz cenowy

2. Załącznik nr 2 ogólne warunki umowy  

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługi medyczne - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 13

Wyślij wiadomość