Proceeding: Wykonanie prac adaptacyjnych w istniejącej kotłowni olejowej w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy/k Brus mających na celu usprawnienie układu, poprzez powiązanie automatyki kotłów olejowych z pompami ciepła.

Jacek Derkacz
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja Zakwaterowania i Utrzymania Nieruchomosci
Deadlines:
Posted : 08-03-2019 13:15:00
Placing offers: 15-03-2019 12:52:00
Opening offers : 20-03-2019 12:57:00

Requirements and specifications

Wykonanie prac ma na celu zwiększenie możliwości podgrzewucwu oraz sterowaniem temperaturą w dyżurnym pomieszczeniu. W konsekwencjimodernizacja układu pozwoli kontrolować instalacje dolne źródła tak, żeby niedoszło do jej wyczerpania, a tym samym do zamarznięcia wymiennika poziomego. Wcelu oszacowania oferty Zamawiający dołącza w formie załącznika przedmiarrobót.   Modernizacja układubędzie polegała na:-wykonaniu rozdzielacza z pompami obiegów, który rozdzieliukład pomp ciepła oraz kotłownie olejową. Kotły olejowe zostaną wpięte dobufora co pozwoli wykorzystać kocioł olejowy jako źródło szczytowe; -montażu reduktora ciśnienia na wlocie wody do zasobnikówcwu co spowoduje możliwość podgrzania wody do temperatury wyższej niż 45 stopni(ciśnienie w ośrodku utrzymywane jest na poziomie 6 bar co przy temperaturzecwu wyższej niż 45 stopni powoduje otwieranie się zaworów bezpieczeństwa); -montażu liczników energii elektrycznej trójfazowych  dla każdej z pomp ciepła z osobna, tak ażebybyło wiadomo jakie jest faktyczne zużycie energii elektrycznej dla każdej zpomp oddzielnie; -wykonaniu automatyki spinającej w jeden układ istniejącekotły olejowe oraz pompy ciepła. Umożliwi to automatyczne załączenie źródłaszczytowego oraz uzależnienie pracy pomp ciepła od temperatury wybranegopomieszczenia dyżurnego; -wykonaniu rurociągów z rur stalowych bez szwu; -wykonaniu nowych izolacji z pianki pur na rurociągachstalowych; -montażu nowej armatury w postaci zaworów kołnierzowychoraz filtrów i odpowietrzników. -uruchomieniu i wykonaniu pomiarów elektrycznych. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę zgodną ze wzorem umowy załączonym do postępowania.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie prac adaptacyjnych w istniejącej kotłowni olejowej - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2669 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin wykonania - Termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Okres gwarancji - Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 110

Send a message