Proceeding: 12/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych

Deadlines:
Posted : 07-03-2019 13:32:00
Placing offers: 09-04-2019 11:00:00
Opening offers : 09-04-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zal1 Formularz ofertowy.doc doc 73.5 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Zal3 JEDZ.zip zip 92.42 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Zal4 oswiadczenie - grupa kapitalowa.doc doc 34.5 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Zal5 Oświadczenie – wyroku sądu.doc doc 33 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Zal6 Oświadczenie – brak zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.doc doc 33 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Zal7 Oświadczenie – podatki i opłaty lokalne.doc doc 33 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Zal8 Wzór umowy.pdf pdf 755.54 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1676.39 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 548.13 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Zal 2 Arksz asorymentowo-cenowy.xlsx xlsx 80.82 2019-03-07 13:32:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dn. 01.04.2019 r..pdf pdf 1367.78 2019-04-01 14:20:26 Public message
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p..pdf pdf 513.61 2019-04-10 09:34:12 Public message
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p.-korekta.pdf pdf 513.84 2019-04-10 09:53:08 Public message
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p.-korekta2.pdf pdf 513.84 2019-04-11 12:03:41 Public message
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 2.pdf pdf 468.97 2019-05-16 11:26:14 Public message
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 7426.7 2019-05-13 13:57:40 Public message

Announcements

2019-05-16 11:26 Joanna Sienkiewicz INFORMACJA O PONOWNYM ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 2

INFORMACJA O ROZSTRZ [...].pdf

2019-05-13 13:57 Joanna Sienkiewicz INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZ [...].pdf

2019-04-11 12:03 Joanna Sienkiewicz Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. - korekta 2

Informacja na podsta [...].pdf

2019-04-10 09:54 Joanna Sienkiewicz Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. - korekta

Informacja na podsta [...].pdf

2019-04-10 09:34 Joanna Sienkiewicz Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p.

Informacja na podsta [...].pdf

2019-04-01 14:20 Joanna Sienkiewicz Odpowiedzi na pytania zadane do postępowania z dn. 01.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 8548