Proceeding: DOSTAWA ZESPOŁÓW – PODZESPOŁÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ OGUMIENIA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH

Halina Goliszewska
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Posted : 05-03-2019 10:52:00
Placing offers: 16-04-2019 08:00:00
Opening offers : 16-04-2019 09:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-06-13 09:10 Halina Goliszewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano dnia 13.06.2019 r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-05-24 09:26 Halina Goliszewska Informacja dodatkowa do informacji o wynikach postępowania numer D/37/2019.

Informacja dodatkowa [...].pdf

2019-05-24 09:24 Halina Goliszewska Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie informa [...].pdf

2019-05-23 09:40 Halina Goliszewska Informacja o wynikach postępowania dodano dnia 23.05.2019 r.

Informacja o wynikac [...].pdf

2019-04-26 11:26 Halina Goliszewska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2, 6, 7 i 11.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2019-04-17 13:44 Halina Goliszewska Zamawiający 2 RBLog przesyła Informację z otwarcia ofert wraz z załącznikiem nr 4 do SIWZ z dnia 17.04.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik nr 4 oświa [...].docx

2019-04-08 09:14 Halina Goliszewska Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.04.2019 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-04-08 09:13 Halina Goliszewska Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 08.04.2019 r.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2019-04-03 14:14 Halina Goliszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 03.04.2019 r.
2019-04-03 14:14 Halina Goliszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 03.04.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ.p [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 748

Send a message