Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyposażenia multimedialnego dla Działu Naukowo-Oświatowego ( POIiS/05/PN/08/2019 )

Deadlines:
Published : 28-02-2019 18:24:00
Placing offers : 17-04-2019 11:00:00
Offers opening : 17-04-2019 11:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - Wyposażenie multimedialne dla DNO.docx docx 395.16 2019-02-28 18:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - wyposażenie multimedialne dla DNO (2).docx docx 384.86 2019-02-28 18:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Wyposażenie multimedialne dla DNO.docx docx 361.45 2019-02-28 18:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Ofertowe zestawienie zbiorcze - Wyposażenie multimedialne dla DNO.docx docx 351.3 2019-02-28 18:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz usług - Wyposażenie multimedialne dla DNO.docx docx 355.29 2019-02-28 18:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - Wyposażenie multimedialne dla DNO.docx docx 366.93 2019-02-28 18:24:00 Proceeding
TED - Potwierdzenie otrzymania ogłoszenia - wyp. multimedialne DNO.docx docx 14.94 2019-04-01 19:03:35 Proceeding
2019-OJS043-097276-pl - TED.pdf pdf 106.29 2019-04-01 19:06:24 Proceeding
ID 202912 - Odpowiedż na zapytanie.docx docx 346.14 2019-04-01 17:06:52 Public message
TED - potwierdzenie otrzymania zmiany.docx docx 17.58 2019-04-01 18:51:25 Public message
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Wyposażenie multimedialne dla DNO (3).docx docx 384.87 2019-04-01 18:51:25 Public message
Załącznik nr 2a - Ofertowe zestawienie zbiorcze - Wyposażenie multimedialne dla DNO (2).docx docx 17.51 2019-04-01 18:51:25 Public message
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - Wyposażenie multimedialne dla DNO (2).docx docx 369.35 2019-04-01 18:51:25 Public message
ID 202912 - Zmiana SIWZ.docx docx 359.83 2019-04-01 18:51:25 Public message
TED - Sprostowanie ogłoszenia wyposażenie multimedialne DNO.pdf pdf 83.13 2019-04-01 18:51:25 Public message
sprostowanie_ogłoszenia.pdf pdf 82.82 2019-04-04 13:46:01 Public message
ID 202912 - Odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 121.61 2019-04-15 15:49:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 17.04.2019 - Wyposażenie multimedialne dla DNO.pdf pdf 431.78 2019-04-17 16:10:09 Public message
ID 202912 (5) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 175.91 2019-06-05 15:36:53 Public message

Announcements

2019-06-05 15:37 Sławomir Jasiński W załączeniu Zamawiający przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ID 202912 (5) - Inf [...].pdf

2019-04-17 16:11 Sławomir Jasiński W załączeniu Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które miało miejsce w dniu dzisiejszym.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-04-15 15:49 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ, które otrzymał w ramach prowadzonego postępowania, wraz z odpowiedzią.

ID 202912 - Odpowied [...].pdf

2019-04-04 13:47 Kamila Końska Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zamieszcza sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pn:
"Dostawa wyposażenia multimedialnego dla Działu Naukowo-Oświatowego."
Numer referencyjny: POIiS/05/PN/08/2019

sprostowanie_ogłosze [...].pdf

2019-04-01 18:56 Sławomir Jasiński W związku z dokonaną zmianą SIWZ Zamawiający w załączeniu informuje o przeprowadzonej zmianie oraz wydłuża termin składania ofert do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00. Zamawiający przedstawia również tekst jednolity niektórych zmienionych dokumentów : Załącznika nr 1 do SIWZ, Załącznika nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 4 do SIWZ.

TED - potwierdzenie [...].docx

Załącznik nr 1 - Opi [...].docx

Załącznik nr 2a - Of [...].docx

Załącznik nr 4 - Wzó [...].docx

ID 202912 - Zmiana S [...].docx

TED - Sprostowanie o [...].pdf

2019-04-01 17:07 Sławomir Jasiński Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

ID 202912 - Odpowied [...].docx

2019-04-01 17:03 Sławomir Jasiński Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 881